0 Cistella
Afegeix a la cistella
  tens articles a la cistella
  tens 1 article a la cistella
  En total
  finalitzar comanda Seguir comprant

  Política de Privacitat

  En compliment del Capítol II de la llei 34 / 2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de Triphood, D'ara endavant també el prestador, domiciliada a Almogàvers 165, 08018 Barcelona, ​​amb CIF 52176114Q, telèfon de contacte: 659720746, i e-mail: info@triphoodclub.com.

  Triphood, Com a responsable d'aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016 / 679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, que estableix el Reial decret 1720 / 2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

  A l'efecte del que preveu la LOPD, Triphood l'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Triphood pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

  El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

  El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a Triphood perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

  El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

  En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

  El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

  D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Almogàvers 165, 08018 Barcelona, Enviant un correu electrònic a info@triphoodclub.com, indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada de l'consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

  CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

  Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

  Triphoodno cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase de l'tractament i / o les entitats a qui se'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers de l'prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest Lloc web.

  ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

  L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part deTriphooden la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

  A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Triphood, Incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part . No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

  EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

  L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Triphood, Exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

  CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

  Triphoodes reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a la informació.

  Triphoodno assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'prestador.

  La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

  SUBSCRIPCIÓ A EL BLOC

  En el cas que l'usuari es subscrigui a l'bloc, l'informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció a l'bloc informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

  PUBLICACIÓ DE LA SEVA TESTIMONI

  En el cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l'informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l'tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'única dada personal que es publicarà de el testimoni serà el seu nom.

  CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Triphoodes reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

  CORREUS COMERCIALS

  D'acord amb la LSSICE, Triphood no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

  LEGISLACIÓ

  Amb caràcter general les relacions entre Triphood amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.